Todayfood.vn Nguồn gốc rõ ràng tốt cho sức khỏe!.

Rượu Vang Pháp

LES LANDES
LES LANDES

LES LANDES

137.500₫
Xuất xứ: Pháp - Giống nho: Bordeaux Blend Red - Màu sắc: Vang đỏ - Nồng độ: 13%Vol - Quy cách: 6 chai/thùng
LES LANDES
LES LANDES

LES LANDES

137.500₫
Xuất xứ: Pháp - Giống nho: Bordeaux Blend Red - Màu sắc: Vang đỏ - Nồng độ: 13%Vol - Quy cách: 6 chai/thùng
ROLANDE BOORDEAUX HỘP
ROLANDE BOORDEAUX HỘP

ROLANDE BOORDEAUX HỘP

416.000₫
Xuất xứ: Pháp - Giống nho: Blend (Bordeaux) - Màu sắc: Vang đỏ - Nồng độ: 13%Vol - Quy cách: bịch 3L x thùng 4 bịch.
SOLANDE BORDEAUX
SOLANDE BORDEAUX

SOLANDE BORDEAUX

214.500₫
Màu sắc: đỏ Ruby - Nồng độ: 14,5% - Quy cách: 6 chai/thùng - Xuất xứ: Pháp
VINCENT HỘP
VINCENT HỘP

VINCENT HỘP

370.500₫
Xuất xứ: Pháp - Màu sắc: Vang đỏ - Nồng độ: 13%Vol - Quy cách: bịch 3L x thùng 4 bịch
CHATEAU SEGUALA
CHATEAU SEGUALA

CHATEAU SEGUALA

754.000₫
Màu sắc: đỏ Ruby - Nồng độ: 14,5% - Quy cách: 6 chai/thùng - Xuất xứ: Pháp
ARCADES CHATEAU
ARCADES CHATEAU

ARCADES CHATEAU

450.000₫
Màu sắc: đỏ Ruby - Nồng độ: 14,5% - Quy cách: 6 chai/thùng - Xuất xứ: Pháp