Todayfood.vn Nguồn gốc rõ ràng tốt cho sức khỏe!.

Yến Sào

Yến Sào Vina Bird Farm 50gr
Yến Sào Vina Bird Farm 50gr

Yến Sào Vina Bird Farm 50gr

2.150.000₫
Yến Sào Vina Bird Farm được làm từ tổ yến nguyên chất 100%, với yếu tố 3 KHÔNG: Không chất bảo quản,không chất tẩy rửa, không phẩm màu. Đảm bảo chính hãng.
Yến Sào Vina Bird Farm 50gr
Yến Sào Vina Bird Farm 50gr

Yến Sào Vina Bird Farm 50gr

2.000.000₫
Yến Sào Vina Bird Farm được làm từ tổ yến nguyên chất 100%, với yếu tố 3 KHÔNG: Không chất bảo quản,không chất tẩy rửa, không phẩm màu. Đảm bảo chính hãng.
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr - Thô l2
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr - Thô l2

Yến Sào Vina Bird Farm 100gr - Thô l2

3.100.000₫
Yến Sào Vina Bird Farm được làm từ tổ yến nguyên chất 100%, với yếu tố 3 KHÔNG: Không chất bảo quản,không chất tẩy rửa, không phẩm màu. Đảm bảo chính hãng.
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr - Thô l1
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr - Thô l1

Yến Sào Vina Bird Farm 100gr - Thô l1

3.300.000₫
Yến Sào Vina Bird Farm được làm từ tổ yến nguyên chất 100%, với yếu tố 3 KHÔNG: Không chất bảo quản,không chất tẩy rửa, không phẩm màu. Đảm bảo chính hãng.
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr

Yến Sào Vina Bird Farm 100gr

3.900.000₫
Yến Sào Vina Bird Farm được làm từ tổ yến nguyên chất 100%, với yếu tố 3 KHÔNG: Không chất bảo quản,không chất tẩy rửa, không phẩm màu. Đảm bảo chính hãng.
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr
Yến Sào Vina Bird Farm 100gr

Yến Sào Vina Bird Farm 100gr

4.200.000₫
Yến Sào Vina Bird Farm được làm từ tổ yến nguyên chất 100%, với yếu tố 3 KHÔNG: Không chất bảo quản,không chất tẩy rửa, không phẩm màu. Đảm bảo chính hãng.